Cá nhân có thể kí hợp đồng kinh tế với công ty hay không?

Có khi nào bạn tự đặt ra câu hỏi cá nhân có thể ký hợp đồng kinh tế với công ty hay không? Hôm nay Trans24h sẽ cung cấp cho quý khách thông tin về kí kết hợp đồng kinh tế giữa cá nhân và công ty.

XEM THÊM: DỊCH THUẬT CÔNG CHỨNG CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ

Khái niệm hợp đồng kinh tế.

Hợp đồng kinh tế là khái niệm được gọi trong pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25 – 9 – 1989 trước đây, còn ngày nay được gọi là hợp đồng thương mại căn cứ theo quy định tại Luật thương mại năm 2005.

Cá nhân có thể kí hợp đồng kinh tế với công ty.
Cá nhân có thể kí hợp đồng kinh tế với công ty.

Theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25 – 9 – 1989:

“Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích khinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.”

Theo khái niệm trên hợp đồng kinh tế được hiểu:

Hợp đồng kinh tế là tổng hợp những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ hợp đồng kinh tế giữa các đơn vị kinh tế (còn gọi là chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế hay pháp luật về hợp đồng kinh tế) .

  • Chế độ hợp đồng kinh tế quy định:
  • Các nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế.
  • Điều kiện chủ thể hợp đồng kinh tế.
  • Thủ tục và trình tự ký kết hợp đồng kinh tế
  • Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng kinh tế.
  • Các nguyên tắc và nội dung thực hiện hợp đồng kinh tế.
  • Các điều kiện và giải quyết hậu quả cho việc thay đổi, huỷ bỏ, đình chỉ hợp đồng kinh tế, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng kinh tế…

Hợp đồng kinh tế theo luật Thương mại năm 2005.

Đây là thỏa thuận giữa thương nhân với thương nhân hoặc thương nhân với các bên có liên quan, nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và xúc tiến thương mại.

Về thực chất, hợp đồng kinh tế là mối quan hệ kinh tế giữa các chủ thể kinh tế đã ký kết đó là mối quan hệ ý chí được xác lập một cách tự nguyện, bình đẳng thông qua hình thức văn bản, phù hợp với pháp luật, với đạo đức và trật tự xã hội. Hợp đồng kinh tế mang đầy đủ các yếu tố đặc trưng vốn có của hợp đồng.

Hợp đồng kinh tế là sự kí kết giữa những bên nào?

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế mới nhất trong Luật thương mại năm 2005 thì hợp đồng thương mại ngày nay được ký kết giữa :

  • Thương nhân với các bên có liên quan.
  • Thương nhân với thương nhân.

Hợp đồng kinh tế phải ký kết bằng văn bản và đây là một quy định bắt buộc mà các chủ thể của hợp đồng phải tuân theo. Văn bản này là sự ghi nhận rõ ràng về quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thoả thuận với nhau, là cơ sở pháp lý để các bên tiến hành thực hiện các điều đã cam kết; để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra tính hợp pháp của mối quan hệ kinh tế và giải quyết các tranh chấp, xử lý vi phạm nếu có.

Trên đây là những thông tin Trans24h cung cấp thông tin về sự kí kết hợp đồng kinh tế giữa cá nhân và công ty. Quý khách nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ dịch thuật công chứng chuyên ngành kinh tế, giáo dục, xây dụng…. vui lòng liên hệ với Trans24h.

Công ty TNHH Dịch thuật công chứng 24h.