Quảng Nam chuyển đổi gần 35 ha rừng xây thủy điện và đô thị & Dịch Thuật Công Chứng Nhanh

HĐND tỉnh Quảng Nam cho chuyển đổi 33,7 ha rừng trồng để xây dựng thủy điện sông Tranh 4 và 1,1 ha rừng dừa phòng hộ làm khu đô thị.

Dịch Thuật Công Chứng nhanh, lấy ngay trong ngày, giá rẻ chỉ 25k Trans24H0948 944 222

Tại kỳ họp thứ 22 chiều 16/3, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đã thông qua tờ trình chuyển mục đích sử dụng số đất trên.

Dự án thủy điện Sông Tranh 4 ở huyện Hiệp Đức và Tiên Phước được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch vào năm 2010. Một năm sau, dự án được cấp chứng nhận đầu tư với công suất lắp 48 MW, tạo ra sản lượng điện trung bình 178 triệu kWh/năm.

Gần 34 ha rừng trồng của huyện HIệp Đức và Tiên Phước được chuyển đổi để xây dựng thủy điện sông Tranh 4. Ảnh: Đắc Thành.

Gần 34 ha rừng trồng của huyện HIệp Đức và Tiên Phước được chuyển đổi để xây dựng thủy điện sông Tranh 4. Ảnh: Đắc Thành.

HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đồng ý chuyển đổi hơn 1,1 ha rừng dừa nước tại xã Cẩm Thanh, TP Hội An sang xây dựng nhà ở khu đô thị Cồn Tiến.

Dự án có diện tích hơn 311.000 m2, tổng mức đầu tư 518 tỷ đồng, quy mô dân số 2.000, được HĐND thông qua tại kỳ họp tháng 2/2016. Hai năm sau, HĐND, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Rừng dừa Cẩm Thanh sẽ được chuyển đổi để xây dựng khu đô thị Cồn Tiến. Ảnh: Đắc Thành.

Rừng dừa Cẩm Thanh sẽ được chuyển đổi để xây dựng khu đô thị Cồn Tiến. Ảnh: Đắc Thành.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc chuyển đổi đất rừng cho hai dự án trên không ảnh hưởng đến độ che phủ rừng của địa phương. Quảng Nam đặt chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 là 54%, nhưng đến nay tổng diện tích rừng là 628.570 ha, trong đó rừng tự nhiên là 466.110 ha, độ che phủ hơn 59%.

Đắc Thành