So sánh sự giống và khác nhau giữa biên dịch và phiên dịch

Biên dịch là gì? phiên dịch là gì?. Có rất nhiều người thắc mắc về hai khái niệm này. Chính vì vậy, Trans24h đưa ra so sánh giữa biên dịch và phiên dịch giúp bạn hiểu rõ hơn về hai lĩnh vực này.

so sánh biên dịch và phiên dịch
so sánh biên dịch và phiên dịch

Xem thêm dịch thuật công chứng nhanh

Khái niệm

 • Biên dịch là dịch một văn bản viết từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác trong việc cùng diễn đạt một thông tin.
 • Còn phiên dịch (thông dịch) là dịch nói hoặc diễn giải lại câu nói của người này cho người kia sao cho dễ hiểu.
 • Cả biên dịch và phiên dịch là hai vấn đề liên quan chặt chẽ của ngôn ngữ trong lĩnh vực dịch thuật.
 • Chúng có nhiệm vụ chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
 • Biên dịch và phiên dịch đều không đòi hỏi sự đam mê ngôn ngữ nhưng lại cần sự hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ cũng như những kinh nghiệm đúc kết trong quá trình làm việc.
 • Sự khác nhau giữa biên dịch và phiên dịch là 2 hình thức khác nhau và không thể hoán đổi cho nhau được khi cùng hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật. Sau đây là bảng so sánh 4 điểm khác biệt cơ bản giữa chúng.

Biên dịch

  • Hình thức văn viết
  • Có nhiều thời gian để đọc bản gốc
  • Có thời gian để đối chiếu bản gốc và chỉnh sửa hợp lý.
  • Sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ khác nhau như từ điển, công cụ kiểm tra chính tả, bằng thuật ngữ
  • Có độ chính xác cao hơn phiên dịch
  • Sử dụng văn viết để chuyển ngữ nên có sự trôi chảy cao hơn phiên dịch.
  • Có thể làm việc với nhiều người và chia sẻ công việc để hiệu quả hơn.

Phiên dịch

phiên dịch viên
phiên dịch viên
  • Hình thức văn nói.
  • Mang tính tức thời, phải thực hiện chuyển ngữ nhanh, không có thời gian xem xét, chỉnh sửa, đối chiếu.
  • Không có thời gian sử dụng nguồn để hỗ trợ.
  • Không có thời gian lên kế hoạch và sử dụng nguồn nên độ chính xác không cao như biên dịch.
  • Sự trôi chảy không được như biên dịch.
  • Làm việc độc lập, không thể làm theo nhóm.

Văn phòng dịch thuật công chứng 24h

 • Địa chỉ: 52A Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hòm thư điện tử: info@dichthuatcongchung24h.com
 • Hotline: 0948944222
 • Website: dichthuatvn.com