Trans24H: Cả nước có 1.084 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Cả nước có 1.084 người ứng cử đại biểu Quốc hội
Sáng 25-3, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ khi thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia đến tháng 3-2021.
Ông Phúc cho biết từ khi thành lập (tại kỳ họp 9, QH khoá XIV) Hội đồng bầu cử quốc gia đã triển khai công tác tổ chức bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp trong cả nước. Đến nay các cơ quan phụ trách bầu cử ở trung ương và địa phương đã được thành lập và đi vào hoạt động; đã tổ chức chỉ đạo, hướng dấn, tập huấn về công tác bầu cử…
Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phúc cho biết hiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử.
Theo thống kê sơ bộ, đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV; 7.495 hồ sơ của người ứng cử ĐB HĐND cấp tỉnh.

Cả nước có 1.084 người ứng cử đại biểu Quốc hội - ảnh 1
Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc.

Tính đến ngày 19-3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp.

Tổng số người ứng cử ĐBQH là 1.084 người, đạt tỉ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số ĐBQH được bầu. Trong đó có 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử.
Cũng theo ông Phúc, để bảo đảm thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia đã sớm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những đơn, thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử.
Trong đó, các đơn vị liên quan đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý đơn thư để bảo đảm giải quyết kịp thời, khách quan, chính xác các đơn thư, phản ánh, tố cáo về nhân sự ứng cử, về công tác bầu cử.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện bức xúc, kéo dài để tránh ảnh hưởng tới cuộc bầu cử; triển khai các phương án, kế hoạch từ cấp cơ sở để nắm chắc tình hình tại các địa bàn trọng điểm có thể xảy ra “điểm nóng” về khiếu kiện để chủ động có biện pháp giải quyết…
Từ 16 đến 20-3, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tổ chức năm đoàn đến làm việc tại 16 tỉnh, TP trực thuộc trung ương để giám sát, kiểm tra về công tác bầu cử.
Qua giám sát, kiểm tra thực tiễn cho thấy các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan, ban, ngành ở trung ương.
Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Phúc cho biết Hội đồng bầu cử sẽ tổ chức việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; phân bổ ứng cử viên ĐBQH ở Trung ương về ứng cử tại địa phương.
Hội đồng bầu cử sẽ tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử; công bố danh sách ứng cử viên chính thức theo từng đơn vị bầu cử; thành lập tổ bầu cử, rà soát danh sách cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử; tổ chức cho người ứng cử tiếp xúc, vận động bầu cử…