Trans24H: Gia đình xin mua xe chở Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm kỷ vật

Gia đình xin mua xe chở Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm kỷ vật

Văn phòng Chính phủ vừa gửi công văn cho các thành viên Chính phủ để xin ý kiến về việc thanh lý ba ô tô cho gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Theo đó, các xe ô tô này đã hết thời gian tính hao mòn theo quy định. Riêng xe từng phục vụ nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thậm chí đã có thời gian sử dụng trên 20 năm, phải liên tục đi sửa chữa do hỏng hóc, phụ tùng thay thế khan hiếm.

Các xe này, theo Văn phòng Chính phủ, đều không đáp ứng được yêu cầu phục vụ. Chính vì vậy, Văn phòng Chính phủ đã đưa các ô tô trên vào danh mục thanh lý tài sản của Văn phòng.

Tuy nhiên, theo nguyện vọng, gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp muốn được mua thanh lý xe ô tô đã từng được cố Đại tướng sử dụng để lưu giữ cùng những kỷ vật mà Đại tướng đã sử dụng trong cuộc đời hoạt động cách mạng.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng muốn được mua thanh lý xe mà ông từng sử dụng để làm lưu niệm.

Văn phòng Chính phủ cho hay: Ngày 13-3, cơ quan này đã phát công văn đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến. Sau đó, Bộ Tài chính đã có trả lời: “Trường hợp thực hiện thanh lý theo phương thức bán chỉ định thì Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định phương thức bán theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công”.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính và quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công thì trường hợp bán chỉ định tài sản là ô tô, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Vì thế, Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn đề nghị các thành viên Chính phủ cho ý kiến.

Các xe được đề nghị thanh lý chỉ định hiện như thế nào?

Xe được xin ý kiến bán chỉ định cho gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa vào sử dụng năm 2003, chiếc xe này trước đây được dùng để phục vụ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hai xe được xin ý kiến bán cho nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gồm một xe được đưa vào sử dụng năm 1998 và một xe được đưa vào sử dụng năm 1997.