Vai trò của dịch thuật trong mùa dịch Covid-19

Dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn, gây ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.

Việc dịch thuật trong mùa dịch rất quan trọng, bởi nó đảm bảo thông tin chính xác, cần thiết đến với tất cả mọi người.

dịch covid19
dịch covid19

Xem thêm: dịch thuật chuyên ngành chuẩn, giá rẻ

Ngôn ngữ rất quan trọng trong mùa dịch Covid-19

 • Khi đại dịch hoành hành, ngôn ngữ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
 • Con người có nhu cầu truy cập thông tin, cập nhật tình hình
 • Nhưng có rất nhiều quốc gia sử dụng 2-3 ngôn ngữ trở lên.
 • Các thành viên không nói tiếng Anh của cộng đồng phải được thông báo về các hướng dẫn y tế công cộng.
 • Được thông báo về các hướng dẫn mở lại, thất nghiệp, quyền nhà ở, phân phối bữa ăn và các nguồn lực địa phương khác.
 •  Tuy nhiên, với người không sử dụng tiếng Anh
  • Không có quyền truy cập vào thông tin đáng tin cậy mà họ có thể hiểu.
  • Có nguy cơ không hiểu các bước họ phải thực hiện để bảo vệ bản thân và những người khác.
 • Đại dịch cũng tác động đến các tương tác hàng ngày mà các doanh nghiệp có với nhân viên, khách hàng và cộng đồng của họ.
 • Các công ty đang phát minh lại doanh nghiệp của họ, thử nghiệm các quy trình mới và triển khai các khóa đào tạo cần thiết để hỗ trợ lực lượng lao động từ xa.
 • Đối với nhiều người, điều này có nghĩa là dịch các giao tiếp toàn công ty sang nhiều ngôn ngữ.

Xem thêm: Dịch thuật công chứng nhanh

Vai trò của dịch tài liệu trong đại dịch Covid-19

dịch thuật trong mùa dịch
dịch thuật trong mùa dịch
 • Có hơn 100 ngôn ngữ trên thế giới và hơn 400 videos mỗi ngày về dịch Covid-19.
 • Dịch tài liệu liên quan đến COVID-19 đặt ra thách thức.
 • Đại dịch đã giới thiệu các thuật ngữ và cụm từ cụ thể phải được dịch hiệu quả và được sử dụng nhất quán.
 • Nhưng không phải tất cả các từ dịch dễ dàng sang các ngôn ngữ khác.
 • Các tổ chức đang phải đối mặt với thách thức truyền đạt nhiều khái niệm mới liên quan đến COVID-19.
 • Vì thế, dịch thuật có vai trò vô cùng lớn.
 • Quá trình này đòi hỏi những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
 • Phải thiết lập các bản dịch phù hợp nhất.
 • Các thuật ngữ và cụm từ cụ thể và sử dụng chúng một cách nhất quán, dễ hiểu.

Văn phòng dịch thuật công chứng 24h

 • Địa chỉ: 52A Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hòm thư điện tử: info@dichthuatcongchung24h.com
 • Hotline: 0948944222
 • Website: dichthuatvn.com