Văn phòng công chứng có xuất hóa đơn không?

Hóa đơn được sử dụng trong tất cả các loại giao dịch ngày nay. Vậy khi đi công chứng, văn phòng công chứng có xuất hóa đơn không? Đây chắc hẳn là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

xuất hóa đơn điện tử
xuất hóa đơn điện tử

Xem thêm: Dịch vụ công chứng nhanh chóng tại Hà Nội

Hóa đơn trong dịch thuật công chứng

 • Trong trường hợp thực hiện chứng thực giấy tờ/bản sao phòng công chứng thuộc UBND thì UBND chỉ thực hiện cấp biên lai thu phí , không có hóa đơn.
 • Nếu cần hóa đơn thì doanh nghiêp có thể để các văn phòng công chứng.

Điều 6. Quản lý phí, lệ phí Thông tư 257/2016/TT-BTC

1. Đối với tổ chức thu phí là Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng công chứng

a)

 • Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
 • Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

b)

Trường hợp được khoán chi phí hoạt động theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thì thực hiện quản lý, sử dụng tiền phí như sau:

 •  Đối với Cục Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp được để lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP
  • Nộp 10% số tiền phí thu được còn lại vào ngân sách nhà nước.
 • Đối với Phòng công chứng:
  • Phòng công chứng tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì được trích 75% số tiền phí thu được để trang trải chi phí phí cho các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.
   • Nộp 25% số tiền phí thu được còn lại vào ngân sách nhà nước.
  • Phòng công chứng tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thì được trích 60% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP
   • Nộp 40% số tiền phí thu được còn lại vào ngân sách nhà nước.
  • Phòng công chứng do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì được trích 50% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP
   • Nộp 50% số tiền phí thu được còn lại vào ngân sách nhà nước.
văn phòng công chứng có xuất hóa đơn không?
văn phòng công chứng có xuất hóa đơn không?

Xem thêm: Dịch thuật công chứng chuyên ngành giá rẻ

2. Đối với Văn phòng công chứng

 • Tiền phí thu được là doanh thu của Văn phòng công chứng.
 • Văn phòng công chứng được giữ lại 100% số tiền phí thu được
 • Phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Văn phòng công chứng thực hiện lập và giao hóa đơn cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn.

Nguồn: Thuvienphapluat.vn

Mọi chi tiết xin quý khách liên hệ

Văn phòng dịch thuật công chứng 24h

 • Địa chỉ: 52A Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hòm thư điện tử: info@dichthuatcongchung24h.com
 • Hotline: 0948944222
 • Website: dichthuatvn.com